สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

สรุปงานกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

Continue Readingสรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

Advance HE Thai Member Meeting ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้รับเชิญจากสถาบัน Advance HE เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ คุณ Ian Hall, AFHEA, Head of Membership (International) เมื่อวันที่…

Continue ReadingAdvance HE Thai Member Meeting ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ศึกษาดูงาน ณ สถานพัฒาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้ไปศึกษาดูงานที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ผู้บริหารสถานพัฒนาคณาจารย์ รวมถึงคณะทำงานที่มาให้ข้อมูล และแนวทางการทำงานในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อีกทั้งแนวทางการทำงานด้านระบบสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารบุคลากรเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะกับทางสถาบัน Advance HE…

Continue Readingสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ศึกษาดูงาน ณ สถานพัฒาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี