ปกเว็บไซค์
PR BANNER รวม 3 ข่าว ก.พ.-มี.ค. 67
PR Banner (4)_0
PR Banner (3)_0
PR Banner (2)_0
28
14219
14226
previous arrow
next arrow

Message from Principal Fellowship

“I’m pleased to be awarded Principal Fellowship, a recognition which connects people working in higher education from across the globe. Strengthening international partnerships has always been pivotal in my work, from establishing Sukhothai Thammathirat Open University to this award; I hope my profession has shown that distance should not be a barrier to sharing knowledge.”

Professor Dr Wichit Srisa-an,
The First Principal Fellowship of Thailand

Advance HE certificate 1p
รายชื่อผู้ได้รับวิทยฐานะ จากสถาบัน Advance HE

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ UKPSF

messageImage_1718264098374
1_0
2
Poster SMART รวม (A3) (2)

ขั้นตอนการสมัคร UKPSF

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ทำเนียบผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

ตามมาตรฐานของ UK Professional Standards Framework (UKPSF)