การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                              สพบ. ร่วมกับกองกฎหมาย กองทรัพยากรบุคลากร ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

Continue Readingการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ THE SMART Programme รุ่นที่ 2

                                             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล The SMART Programme รุ่นที่…

Continue Readingกิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ THE SMART Programme รุ่นที่ 2

สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

สรุปงานกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

Continue Readingสรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567